Historicus, dichter, schrijver, verteller en meer

Boeken, dichtbundels en meer

Hier vindt u een overzicht van achtereenvolgend de gedichtenbundels, verhalen en het werk als historicus van Tonko. 


Gedichtenbundels van Tonko


Deur De Tied, uitgever Profiel, 1993


n Dichtjoar, uitgever Servo, 1997


Uitvlogen, uitgever Servo, 2004


Fien Zilverglaas, uitgever, Servo 2007


Op e tast, uitgever Servo, 2009


Boeten, nog niet binnen, uitgever Stichting t Grunneger Bouk, 2019 


 

Verhalen van Tonko


Wottervaarf, uitgever Servo, 1997


n tuut op beide schelpen, uitgever Het Drentse Boek, 2015


Ongeliek, uitgever Het Nieuwe Kanaal, 2018 


De bonte vliegenvanger/Der Trauerschnäpper, 2020


Samenwerkingen van Tonko


t Geluud van lucht, laand en wotter, Begunstegers Bouk 2004 van Stichting ’t Grunneger Bouk

 

Samen met Jan Glas:

De nije oogst, 36 Nedersaksische gedichten, Groningen, 2007

Kört bestek, Grunneger columns, Groningen, 2016

Tot woar of t gaait, 24 Oader auteurs, Groningen, 2018

Dikke woorden veur lutje zoaken, 18 Oader auteurs, Groningen, 2019


Samen met Bindert Helder:

Bleven, door J.J. Kuipers (1894-1972), n verhoalenbundel ien t Westerketiers, 2003

Verzoameld waark: Gedichten ien t Westerketiers van Jelte Dijkstra (Nikloas Griep), 2004

Verzoameld waark: Gedichten in t Oldambtsters van Jelte Dijkstra (Nikloas Griep), 2005

Noawaark: Gedichten van Jelte Dijkstra (Nikloas Griep), 2006


Samen met Tonnis Musschenga:

Lezen en schrieven ien Grunneger toal, Bie t viefde lustrum van tiedschriften Krödde & Toal en Taiken, Groningen 2008 (Catalogus bij n tentoonstellen ien e U.B.)

 

Samen met Aly Freije en Nina Werkman:

Onderwegens, Groningen, 2010

Wat mörn komt, Groningen, 2011

Oetzicht, Groningen, 2012

Grunneger Poëziekalender, Groningen, 2013

Dast doe, dat ik, Groningen, 2015

 

Samen met Klaas Pieterman:

Dichter bie Psaalms, Tien dichters n.a.v. t uutkommen van ‘Psaalms & Gezangen’, 2010


Samen met Maria Ufkes-Kayatz (illustratie)

De Beuk (kinderboek), 2002

Hieltied (kalender, Gronings, Nederlands, Duits), 2003

De Tuun (Gronings, Nederlands, Duits), 2010

De bonte vliegenvanger/Der Trauerschnäpper (verhalenbundel, vertaling), 2020


Samen met Alie de Vries:

Moest lezen, t Westerketier verbeeld, Groningen 2011


Geschiedenis 


Publicaties op basis van archiefonderzoek, betreffende Noord Nederland

De opstand in Aduard in 1718, Groningse Volksalmanak 1984/1985, bl. 91-101.

 

Van Langesund tot Dollard tou’, houttransport van Noorwegen naar Delfzijl in 1687, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 1985, nr. 2, bl. 99-102.

 

Een rel ontrafeld; een predikantsbenoeming in het zeventiende eeuwse Meppel, Nieuwe Drentse Volksalmanak 1987, bl. 73-81.

 

Stranden op Bosch in de zeventiende eeuw, Waddenbulletin, mei 1988, bl. 80-81.

 

Rottumeroog in de zeventiende eeuw, Waddenbulletin, febr. 1989, bl. 39-41.

 

Rottumeroog in de zeventiende eeuw, deel II, Waddenbulletin, nov. 1989, bl. 207-209.

 

Vlielanders, Friezen en andere Nederlanders te Danzig. Zeventiende en achttiende eeuwse gegevens uit het burgerboek en de geloofsbrieven, Jaarboek voor Genealogie, 45, 1991, bl. 163-184.

 

Armenzorg en traktementen rond het jaar 1600, Schiermonnikoog Journaal, zomer 1993, bl. 8-10.

 

De verzorging van zieke en gewonde soldaten in Groningen en de Ommelanden, 1665 en 1672, Gewina, 1994, jrg. 17, nr. 1, bl. 26-31.

 

Storm rond Rottumeroog, een stranding in 1643, Waddenbulletin, aug. 1994, bl. 179-183.

 

Nederlandse schippers op Danziger en Stockholmse handelsschepen, 1670-1700, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 1996, nr. 1, bl. 25-57.

 

Soldaten aus Münster in der Provinz Groningen 1665 und 1672. Die Versorgung Kranker, Verwundeter und Gefangener, Jahrbuch Zentrum für Niederlande-Studien te Münster (D), 7/8, 1996/1997, bl. 149-159.

 

Munsterse soldaten in het gewest Groningen, 1665-1672.  De zorg voor zieken, gewonden en gevangenen, Mars et Historia, 1997, jrg. 31, nr. 4, bl. 20-30.

 

Vier registers vergeleken over de jaren 1654 en 1655. Een verkenning, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 2000, nr. 1, bl. 3-16.

 

Duivenslagpoorten bij boerderijen, Stad & Lande, 2003, nr. 2, bl. 14-20.

 

Kerkreparaties in Groningen rond 1630, Groninger Kerken, juli 2006, bl. 74-76, 85.

 

Het herstel van de wierde Wierum, Stad & Lande, 2007, nr. 4, bl. 12-14.

 

Opa’s ooievaars, Stad & Lande, 2008, nr. 4, bl. 31-35.

 

De verdwenen middeleeuwse kerk van Oostwold (Westerkwartier), Groninger Kerken, jan. 2010, bl. 21-25 [samen met Regnerus Steensma].

 

Nagalm. Over het klokluiden na de dood van een stadhouder, Stad & Lande, 2010, nr. 4, bl. 52-54.

 

Rond de klok van Wierum, Stad & Lande, 2011, nr. 1, bl. 12-13.

 

Hindrick Muntings adelaar,Stad & Lande, 2011, nr. 4, bl. 28-29.

 

Torenuurwerken van Mathijs Pieters (ca. 1600-1650), Stad & Lande, 2012, nr. 2, bl. 22-25.

 

Niezijl en Veendam, Rottum en Stitswerd. Nieuwbouw en verbouw van kerken rond 1660, Stad & Lande, 2012, nr. 4, bl. 18-21.

 

Op wolvenjacht, Stad & Lande, 2014, nr. 1, bl. 23-25. [samen met Harry Perton]

 

Kansels en kistenmakers. Enkele voorbeelden van 17e-eeuwse preekstoelen in Groninger dorpskerken, Stad & Lande, 2014 nr. 2, bl. 26-31.

 

Iepen, lindes, elzen en meidoorns. De stadssnoeier en de bomen van de Stad, Stad & Lande, 2015, nr. 1, bl. 24-27.

 

Gouden eeuw in brons, klokkengieters en luidklokken in het zeventiende-eeuwse Groningerland, Een uitgave van Stichting Oude Groninger Kerken uit 2015.

 

Gouden eeuw in brons
Gouden eeuw in brons

Bomen rond weem en kerk, Stad & Lande, 2016, nr. 1, bl. 32-35.

 

Na de Kerstvloed van 1717, Stad & Lande, 2017, nr. 4, bl. 3-8.